Cart 0 x

Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

Door na 1 augustus 2021 gebruik te blijven maken van onze website en diensten, bevestigt u uw akkoord met deze nieuwe toezeggingen en wijzigingen.

Gegevensprivacy is van groot belang voor XIIC en we willen open en transparant zijn met onze verwerking van uw persoonsgegevens. Daarom hebben we een beleid waarin staat hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en beschermd.

WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

XIIC is de beheerder van de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt en verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens volgens de toepasselijke Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming.

WAAR BEWAREN WE UW GEGEVENS?

De gegevens die wij van u verzamelen, worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”), maar kunnen ook worden overgedragen naar en verwerkt in een land buiten de EER. Een dergelijke overdracht van uw persoonlijke gegevens zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Voor overdrachten buiten de EER zal XIIC standaardcontractbepalingen en schilden gebruiken als waarborgen voor landen zonder adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie.

WIE KAN TOEGANG TOT UW GEGEVENS?

Uw gegevens kunnen binnen XIIC worden gedeeld. Wij geven, verkopen of ruilen uw gegevens nooit voor marketingdoeleinden aan derden buiten XIIC.

XIIC company zal alleen optreden als de verwerker van persoonsgegevens en de persoonsgegevens verwerken.

Gegevens die aan derden worden doorgegeven, worden alleen gebruikt om u onze diensten te kunnen leveren. Onder elk specifiek proces vindt u hieronder categorieën van derden.

WAT IS DE WETTELIJKE GROND VOOR VERWERKING?

Voor elk specifiek proces van persoonlijke gegevens dat we van u verzamelen, zullen we u informeren of het verstrekken van persoonlijke gegevens wettelijk of vereist is om een contract aan te gaan en of het een verplichting is om de persoonlijke gegevens te verstrekken en mogelijke gevolgen als u ervoor kiest om dit niet te doen.

WAT ZIJN UW RECHTEN?

RECHT OP TOEGANG:

U hebt te allen tijde het recht om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die wij van u hebben. U kunt contact opnemen met XIIC en wij zullen u per e-mail uw persoonlijke gegevens verstrekken.

RECHT OP DRAAGBAARHEID:

Telkens wanneer XIIC uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, heeft u het recht om een kopie van uw gegevens te laten overdragen aan u of aan een andere partij. Dit omvat alleen de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt.

RECHT OP RECTIFICATIE:

U hebt het recht om rectificatie van uw persoonlijke gegevens te vragen als de informatie onjuist is, inclusief het recht om onvolledige persoonlijke gegevens te laten aanvullen.

Als u een XIIC-account heeft, kunt u uw persoonlijke gegevens bewerken op uw accountpagina.

RECHT OP WISSEN:

U hebt te allen tijde het recht om alle door XIIC verwerkte persoonsgegevens te wissen, behalve in de volgende situaties:

* U heeft een lopende zaak met de Klantenservice
* U heeft een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is verzonden
* U heeft een openstaande schuld bij XIIC, ongeacht de betalingswijze
* Als u vermoedt of misbruik heeft gemaakt van onze diensten in de afgelopen vier jaar
* Uw schuld is verkocht aan een derde partij in de afgelopen drie jaar of een jaar voor overleden klanten
* Uw kredietaanvraag is in de afgelopen drie maanden afgewezen
* Als u een aankoop heeft gedaan, bewaren we uw persoonlijke gegevens in verband met uw transactie voor boekhoudkundige doeleinden

UW RECHT VAN BEZWAAR TEGEN VERWERKING OP BASIS VAN RECHTMATIG BELANG:

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op het gerechtvaardigd belang van XIIC. XIIC zal de persoonlijke gegevens niet blijven verwerken tenzij we legitieme gronden voor het proces kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten of vanwege juridische claims.

U KUNT ZICH AFZETTEN VAN DIRECTE MARKETING OP DE VOLGENDE MIDDELEN:

* Volg de instructies in elke marketing-e-mail

RECHT OP BEPERKING:

U hebt het recht om XIIC te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens onder de volgende omstandigheden te beperken:
* Als u bezwaar maakt tegen een op verwerking gebaseerd XIIC legitiem belang, zal XIIC alle verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van het legitieme belang.

* Als u beweert dat uw persoonlijke gegevens onjuist zijn, moet XIIC alle verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de juistheid van de persoonlijke gegevens.

* Als de verwerking onrechtmatig is, kunt u zich verzetten tegen het wissen van persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoeken om beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens.

* Als XIIC de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar door u nodig is om rechtsvorderingen te verdedigen.

HOE KUNT U UW RECHTEN UITOEFENEN?

We nemen gegevensbescherming zeer serieus en daarom hebben we toegewijde klantenservice om uw verzoeken met betrekking tot uw hierboven vermelde rechten te behandelen. U kunt altijd contact opnemen met contact@xiicstore.com.

KLACHTRECHT BIJ EEN TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT:

Als u van mening bent dat XIIC uw persoonsgegevens op een onjuiste manier verwerkt, kunt u contact met ons opnemen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

UPDATES VAN ONZE PRIVACYVERKLARING:

Mogelijk moeten we onze privacyverklaring bijwerken. De laatste versie van de Privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website.
We zullen alle materiële wijzigingen in de privacyverklaring communiceren, bijvoorbeeld het doel waarom we uw persoonlijke gegevens gebruiken, de identiteit van de beheerder of uw rechten.

X